Redback Monitoring

Monitoring

De dienst Redback Monitoring zorgt ervoor dat wij, op afstand, meekijken naar de status van u systeem. Zodat wij waar mogelijk al vooraf weten waar de zwakke schakels in uw systeem zijn en wanneer deze voor een probleem zorgen. Dat zorgt ervoor dat we vaak al eerder dan u of uw medewerkers het weten, op de hoogte zijn van deze problemen en zodoende ook op basis van de dienst UpTime kunnen ingrijpen. Zodat u optimaal gebruik kunt maken van de aan u geleverde automatiseringssystemen. Wij ontzorgen u op het gebied van ICT volledig.

De doelstelling van het proces Monitoring is het continue beoordelen en waarnemen van de operationele status van uw systeem. Hierbij kan worden gedacht aan verbindingen, uptime van het systeem, back-up voorzieningen en beschikbaarheid van diensten. Door het uitvoeren van het proces Monitoring worden andere processen geactiveerd. Zo kan er behoefte ontstaan aan Preventief Beheer, Onderhoud of zelfs Helpdesk werkzaamheden. Monitoring is een continue proces.

Typische werkzaamheden die worden uitgevoerd in het proces Monitoring zijn:

  • Het op afstand monitoren of systeem, verbindingen, diensten en back up voorzieningen overeenkomstig de verwachting functioneren;
  • Het uitlezen van logbestanden en incidentrapporten, of
  • Het met regelmaat inloggen op uw systemen om de juiste werking te controleren en de status van het systeem te verkrijgen.

 

Leave a Reply