Partners

Partners

Redback-IT realiseert zich dat het, in dit complexe speelveld, bijna onmogelijk is om al de gevraagde oplossingen geheel autonoom en zelfstandig te ontwerpen, configureren, installeren, testen en operationeel te houden. Het is onze sterke overtuiging dat op dit vlak het samenwerken met de juiste partners het verschil maakt.

Belangrijk daarin is dat wij op het gebied van beheer en onderhoud de primaire speler willen zijn. De SPOC die er voor zorgt dat incidenten worden opgepakt, geanalyseerd en op basis van de gemaakte afspraken worden opgelost.

Leave a Reply