Consultancy

 

In de actuele marktomstandigheden volgen technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel op, is er bijna voortdurend sprake van veranderingen inde wet- en regelgeving en weten klanten, cliënten of patiënten steeds beter op welke manier zij geholpen willen worden. Uw organisatie moet daarom alert zijn en inspelen op al die ontwikkelingen. Waarbij uw hoogste prioriteit is en blijft het leveren van producten, diensten of zorg op het hoogst haalbare niveau. Redback-IT ondersteunt u bij de bepaling, vertaling en uitwerking van de invloeden op uw organisatie en onderliggende systemen en infrastructuur. Met ICT consultancy en projectmanagement. Zodat uw ICT middelen zo optimaal mogelijk bijdragen aan uw processen.

ICT strategie en beleidChange
ICT speelt een belangrijke ondersteunende rol in de primaire processen van uw organisatie. Om deze ondersteuning te borgen en te optimaliseren is een goede afstemming tussen uw strategie en beleid en primaire processen en uw ICT strategie en beleid erg belangrijk. Wij kijken samen met u naar de kansen, bedreigingen en ontwikkelingen. Op basis van die analyse en onze visie op ICT vraagstukken adviseren wij u aangaande bijvoorbeeld ICT strategie en beleid, informatie management en ICT veranderingsvraagstukken. Toepasbaarheid , bruikbaarheid, rapporteer mogelijkheden en management informatie, continuïteit en voorspelbare kosten zijn daarbij voor ons belangrijke drijfveren. Zo werken we samen met u aan een duidelijk strategie en succesvol beleid.

Proces efficiency en effectiviteit
U streeft naar optimaal ingerichte processen zodat uw kosten beheersbaar zijn en u de gewenste kwaliteit levert. Samen met u brengen wij de processen, zoals verkoop, planning, administratie en dossier beheer en –vorming, in kaart. Gezamenlijk analyseren we de resultaten. Door onze ervaring en kennis in te zetten in dit traject werken we samen met u en uw organisatie het plan van aanpak uit om vervolgens eventuele veranderingen uit en door te voeren. Zo dragen wij bij aan uw succes door de gewenste efficiency en effectiviteit te bereiken in uw processen.

Projectmanagement
Wanneer u kiest om te veranderen of aan te passen, zeker op het gebied van ICT systemen en infrastructuur, is het van belang dat de projecten goed en in overeenstemming met de doelen en afspraken worden uit- en doorgevoerd. Redback-IT voert het projectmanagement van dit soort projecten voor u uit, zodat risico’s inzichtelijk zijn, de planning wordt gehaald en het budget toereikend is voor het project. Betrokkenheid van uw medewerkers, verankering van de verandering en een succesvol project zijn daarbij onze belangrijkste drijfveren. Wij hebben grip op uw projecten en dragen daardoor bij aan uw succes.

Onze consultants en projectmanagers hebben ervaring in het ICT werkgebied en zijn specifiek thuis in de markt van de MKB, zorg, juridische dienstverlening en bouw. Daarnaast werken wij samen met zorgvuldig geselecteerde partners op specialistische gebieden binnen de verschillende werkgebieden. Dat maakt dat Redback-IT u de beste ondersteuning biedt en zo vergroot u uw kans op succes.

Leave a Reply