K2-Consult

Resultaatgericht en situationeel

In de gezamenlijke visie van K2-Consult en Redback-IT is ieder project uniek. Doelstelling(en), scope, risico’s, organisatie en beheersing van een project, zijn immers afhankelijk van de mogelijkheden, wensen, eisen en context van u als opdrachtgever. De enige constante factor is onze ‘vaste’ benadering, waarin plan- en procesmatig werken hand in hand gaan; resultaatgericht, aan de hand van een concreet stappenplan, budget en tijdslijn situationeel, passend bij de aard en karakteristiek van opdrachtgever, organisatie, achterban en/of gebruikers van begin tot eind aanspreekbaar, betrokken en projectverantwoordelijk.

K2Consult